Vzdělávací program

Klíčový je pro nás individuální přístup k dětem i rodičům. Nabízíme bohatý vzdělávací program a nadstandardní služby.

pravidelná logopedická prevence a četba

každodenní angličtina

sociální, kulturní a hygienické návyky

nadstandardní odpolední a víkendové programy

VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Hrášci si celý den hrají, a přitom se přirozeně učí, nabývají základních dovedností a znalostí, socializují se ve skupině a poznávají své emoce. Veškerá aktivita se odehrává formou hry a zábavy.

Vzdělávací program má i projektovou složku. Počítá s tematicky zaměřenými bloky, s opakováním známé látky a rovněž s adaptací na svět mimo rodinu a skupinu. Hrášci podnikají výlety nejen do přírody nebo na známá návštěvní místa v okolí, ale např. i za rodiči do zaměstnání. Cílem je přiblížit dětem běžný rytmus dne a seznámit je se světem, do něhož pomalu vstupují.

Děti se mohou rozvíjet ve všech sférách. V dětské skupině Hrášci klademe důraz na aktivity, díky nimž se děti rozvíjejí všestranně.

LOGOPEDIE

Péče o děti s prvky logopedické prevence probíhá pravidelně každý den. Spolupracujeme s logopedkou Petrou Novotnou, která navštěvuje dětskou skupinu alespoň jednou za měsíc, hodnotí řečový vývoj dětí a poskytuje mentoring personálu. Pokud u dítěte indikuje potřebu intenzivnější terapie, lze se s ní domluvit na individuální péči.

FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE

Rozvíjíme fyzickou i psychickou zdatnost dětí, předcházíme svalové dysbalanci a podporujeme uvědomění si vlastního těla a dovedností. Spolupracujeme s fyzioterapeutem a ergoterapeutem, který s dětmi pravidelně cvičí přímo v Hrášcích.

ANGLIČTINA

Angličtina je součástí každodenního programu. Hravou formou seznamujeme děti s cizím jazykem. Do denního plánu přirozeně zařazujeme jednoduchá anglická slovíčka a zpíváme písničky. Dětskou skupinu navštěvuje také rodilý mluvčí.

CANISTERAPIE

Pro rozvoj osobnosti i sociální interakce využíváme canisterapii. Jednou měsíčně k nám dochází Kristýna Kulovaná s Bellou, fenkou plemene kavalír King Charles španěl. Děti si díky canisterapii budují vztah ke zvířatům a pomocí her u nich rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku. Spolupracujeme také s místní jízdárnou a koňským rančem.

PÉČE O ZOUBKY

Děti si čistí zoubky i ve skupince, vždy po obědě před odpočinkem. Jednou za čtvrt roku jejich zoubky zhlédne dentální hygienistka Kateřina Šmehilová, která hravou formou vyučuje správnou péči o chrup.  

SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A HYGIENICKÉ NÁVYKY 

Děti se snažíme pozitivně motivovat a budovat u nich zdravé sebevědomí. Současně posilujeme jejich schopnost sebeobsluhy v základních úkonech tak, aby bez potíží obstály při nástupu do mateřské školy. V Hrášcích se socializují, zažívají první chvíle bez rodičů a nacházejí první kamarády. Vytvářejí si důvěrné pouto s paními učitelkami. Učí se obouvat, oblékat, mýt si ruce, čistit si zuby, samostatně se najíst nebo uklidit po sobě. Děti také seznamujeme s literaturou, divadlem či hudbou.

PŘÍRODA A ZAHRADNIČENÍ

Pobyt v přírodě pozitivně působí na vnitřní klid dětí a přispívá k jejich relaxaci. Učíme se ochraně přírody a ekologickému myšlení. Sázíme bylinky, zaléváme květiny a pozorujeme stromy a ptáky. Poznáváme, jak se svět kolem nás mění podle ročních období. Sbíráme listí a stavíme hmyzí domečky.

ODPOLEDNÍ KURZY A VÍKENDOVÉ PROGRAMY